ANA SAYFA - Okul ncesi Eitim Rehberi Ana Sayfam Yap Favorilerime Ekle
ANA SAYFA - Okul ncesi Eitim Rehberi Eitmen Kesi Ebeveyn Kesi Anaokullar ocuk Kesi  

Üye Girişi

Kullanıcı
Şifre
 
Sevdiklerinizin resmi ile takvim hazırlayın

Anaokulu Sanat Etkinlikleri

Oyun Köşesi

Anaokulu Ekleyin

Eğitimci Köşesi

Sanat Etkinlikleri
Boyama
Bilmeceler
Tekerlemeler
Şiirler
Parmak Oyunları
Drama
Ront
Şarkı Sözleri
Konular ve Haftalar
Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliği

Ebeveyn Köşesi

Okul Öncesi Eğitimin Önemi
Çocukluk Çağı Aşıları
Büyümeyi Etkileyen Faktörler
Çocuklarda Disiplin
Çocuk ve Sorumluluk
Çocuklarda Hırsızlık
Fotoğraflarınızla Takvim Yapın
Faydalı Linkler

Anaokulları

Anaokulu Tanıtımları
Özel Eğitim Okulları
Anaokulu Ekleyin

Çocuk Köşesi

Oyun Oynayalım


Balonları Patlatın, Oyunu Tamamlayın - Bubble Shooter
Balonları Patlatın
Oyunu Tamamlayın


Okuloncesirehberi.com'da reklam vermek için

 
 

Okul ncesi Kurumlar Ynetmelii

Milli Eitim Bakanlndan

Resmi Gazete Tarihi: 08/06/2004

Resmi Gazete No: 25486

BRNC KISIM : Genel Hkmler

BRNC BLM : Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

Madde 1- Bu Ynetmeliin amac; Milli Eitim Bakanlna bal resmi ve zel okul ncesi eitim kurumlarnn kurulu, ynetim, eitim, grev ve ileyii ile ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Ynetmelik, Milli Eitim Bakanlna bal resmi ve zel okul ncesi eitim kurumlarnn kurulu, ynetim, eitim, grev ve ileyii ile ilgili esaslar kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Ynetmelik; 1739 sayl Milli Eitim Temel Kanunu, 222 sayl lkretim ve Eitim Kanunu, 3797 sayl Milli Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun, 625 sayl zel retim Kurumlar Kanunu ile 573 sayl zel Eitim Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

Madde 4- Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Milli Eitim Bakanln,

b) Bakan: Milli Eitim Bakann,

c) Milli Eitim Mdrl: Okulun bal bulunduu l/le Milli Eitim Mdrln,

d) Okul ncesi Eitim Kurumu: Okul ncesi a ocuklarna eitim veren resmi ve zel okul ncesi eitim kurumunu,

e) Okul: Anaokulu ile bnyesinde uygulama snf ve ana snf bulunan her derece ve trdeki okulu,

f) Anaokulu: 36-72 ay ocuklarnn eitimi amacyla alan okulu,

g) Ana snf: 60-72 ay ocuklarnn eitimi amacyla rgn eitim kurumlar bnyesinde alan snf,

h)Uygulama Snf: (Deiik bend: 20/02/2006-26086 S.R.G. Yn/1.mad) 36-72 aylk ocuklarn eitimi amacyla Mill Eitim Bakanlna bal okul ncesi eitimle ilgili program uygulayan eitim-retim kurumlar bnyesinde alan snf,

) Eitim Yl: Eitimin balad tarihten, sonraki eitim ylnn balad tarihe kadar geen sreyi,

j) Tam Gn Eitim: (Deiik bend: 20/02/2006-26086 S.R.G. Yn/1.mad) Anaokullar ile uygulama snflarnda ayn ocuk grubuna ynelik olarak gnn sabah ve leden sonraki blmlerini kapsayacak ve retmenlerin gnlk alma saati sresini amayacak biimde okul mdrlnce dzenlenen zaman izelgesine gre yaplan eitimi,

k) Yarm Gn Eitim: (Deiik bend: 20/02/2006-26086 S.R.G. Yn/1.mad) Okul ncesi eitim kurumlarnda gnde 6 alma saati sresini amayacak ekilde sabah veya leden sonra yaplan eitimi,

l) kili Eitim: Okul ncesi eitim kurumlarnda, her grupta bir retmen olmak ve gnde 6 alma saati sresini amamak kaydyla sabah ve leden sonra yaplan eitimi,

m) (Deiik bend: 20/02/2006-26086 S.R.G. Yn/1.mad) alma Saati Sresi: Okul ncesi eitim kurumlarnda grevli retmenlerin gnlk alma saatleri ile aylk ve ek ders cretlerinin hesaplanmasna esas olan 50 dakikalk sreyi,

n) Mdr: Anaokulu mdr ile ana snf ve uygulama snflarnn bal bulunduu okulun mdrn,

o) Mdr Yardmcs: Anaokulu mdr yardmcs ile ana snf ve uygulama snflarnn bal bulunduu okulun mdr yardmcsn,

p) Blm efi: Uygulama snf yneticisini,

r) retmen: Okul ncesi eitim kurumlarnda grev yapan retmeni,

s) Usta retici: Milli Eitim Bakanl Kurumlarnda Szlemeli veya Ek Ders Grevi ile Grevlendirilecek Uzman ve Usta reticiler Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olarak grevlendirilen kiiyi,

) retmenler Kurulu: Okul ncesi eitim kurumlarnda grevli ynetici ve retmenlerden meydana gelen kurulu,

t) Zmre retmenler Kurulu: Okul ncesi eitim kurumlarnda ayn ya grubu ocuklarn eitiminden sorumlu retmenlerden oluan kurulu,

u) Veli: ocuun ana veya babasn, vasisini ya da yasal sorumluluunu stlenen kiiyi

ifade eder.

KNC BLM : Kurulu, Amalar, lkeler ve alma Kurallar

Kurulu

Madde 5 - (Deiik madde: 20/02/2006-26086 S.R.G. Yn/2.mad) Mecbur ilkretim ana girmemi ocuklarn eitimini kapsayan ve istee bal olan okul ncesi eitim kurumlar, Trk Mill Eitiminin genel ama ve temel ilkelerine uygun olarak; ilgili Ynetmelikler dorultusunda il mill eitim mdrlnn teklifi ile Valilike alr ve ayn usulle kapatlr.

Okul ncesi Eitimin Amalar

Madde 6- Okul ncesi eitiminin amalar, Trk Milli Eitiminin genel amalarna ve temel ilkelerine uygun olarak;

a) ocuklarn; Atatrk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, milli ve manevi deerlere bal, kendine gvenen, evresiyle iyi iletiim kurabilen, drst, ilkeli, ada dnceli, hak ve sorumluluklarn bilen, saygl ve kltrel eitlilik iinde hogrl bireyler olarak yetimelerine temel hazrlamak amacyla aba gstermek,

b) ocuklarn beden, zihin ve duygu gelimesini ve iyi alkanlklar kazanmasn salamak,

c) ocuklarn Trke'yi doru ve gzel konumalarn salamak,

d) ocuklara sevgi, sayg, i birlii, sorumluluk, hogr, yardmlama, dayanma ve paylama gibi davranlar kazandrmak,

e) ocuklara hayal glerini, yaratc ve eletirel dnme becerilerini, iletiim kurma ve duygularn anlatabilme davranlarn kazandrmak,

f) ocuklar ilkretime hazrlamaktr.

Okul ncesi Eitimin lkeleri

Madde 7- Okul ncesi eitiminde:

a) ocuklarn bedensel, bilisel, duygusal, sosyal, kltrel, dil ve hareket gibi ok ynl geliimlerini destekleyecek eitim ortam hazrlanr.

b) Eitim etkinlikleri dzenlenirken; ocuklarn yalar, geliim zellikleri, renme hzlar, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve evrenin imkanlar dikkate alnr.

c) ocuklarn; beslenme, uyku, z bakm becerileri, doru ve salkl temel alkanlklar kazanmalarnn yannda doa sevgisiyle evreye duyarl olmalar da salanr.

d) Eitim etkinlikleri; ocuklarn, sevgi, sayg, i birlii, katlmclk, sorumluluk, yardmlama ve paylama duygularn gelitirici nitelikte olur.

e) Eitim, sevgi ve efkat anlay iinde yrtlr. ocuklara eit davranlr ve bireysel zellikler gznnde bulundurulur. ocuklarn z gvenlerini kazanmalar iin ceza, bask uygulanmaz ve kstlamalara yer verilmez.

f) Eitim etkinliklerinin deerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne lde ulald tespit edilir. Planlama yaplrken bu sonular dikkate alnr.

g) ocuklarn kendilerini ifade ederken; Trke'yi doru ve gzel konumalarna ncelikle nem verilir.

h) artlar elverisiz evrelerden ve ailelerden gelen ocuklar iin ortak bir yetime ortam hazrlanmas iin aba gsterilir.

) Oyun, ocuklar iin en uygun renme yntemi olarak uygulanr.

j) Eitim program hazrlanrken ailelerin ve iinde bulunulan evrenin zellikleri dikkate alnr, ailenin eitime etkin katlm salanr.

k) ocuun geliimi ve okul ncesi eitim program dzenli olarak deerlendirilir.

Temel alma Kurallar

Madde 8 - (Deiik madde: 20/02/2006-26086 S.R.G. Yn/8.mad)

(Deiik fkra : 09/06/2007 - 26547 S.R.G Yn\1.mad) Okul ncesi eitim kurumlarnda eitim yl sresinin 180 i gnnden az olmamas esastr. Ancak, 180 inci i gnnn haftann ilk i gnne rastlamas durumunda, eitim ylnn bitim tarihi, bir nceki haftann son i gnne alnarak ksaltlabilir. Kurumlarn eitim-retim yl iinde eitime almas ve zorunlu olarak eitime ara verilmesi durumlarnda bu sre aranmaz.

(Deiik fkra: 27/10/2007- 26683 S.R.G Yn/1.md.) Bir gruptaki ocuk saysnn 10 dan az, 20 den fazla olmamas esastr. ocuk says fazla olduu takdirde ikinci grup oluturulur. Ancak, her bir grubun azam ocuk says dolmadan yeni grup oluturulamaz. Tek ana snflarnda ve uygulama snflarnda ise snf kapasitesi dikkate alnarak ocuk says 25 e kadar karlabilir.

(Deiik fkra: 27/10/2007- 26683 S.R.G Yn/1.md.) Okul ncesi eitim kurumlarnda ocuklar iin dzenlenen eitim etkinliklerinin aralksz olmas esastr. Bir alma saati sresi 50 dakikadr. Tam gn eitim yaplan bamsz anaokulu ve uygulama snflarnda le yemei iin 60 dakika ara verilir.

Tam gn eitim yaplan okullarda haftann sal, aramba ve perembe gnlerinde gnlk alma saati sresi sona eren retmenlerin grev yerlerinden ayrlmalar hlinde, velilerin ocuklar teslim almalar salanr. Velileri tarafndan teslim alnmayan ocuklara bu saatlerde okul mdrlnce yaplacak plnlamaya uygun olarak; anaokulu mdr/blm efi, varsa anaokulu mdr yardmcs, nbeti retmenler tarafndan nezaret edilir ve velilerine teslim edilir. Zorunlu hllerde, okulda grevli szlemeli personelin yukarda belirtilen sorumlulara yardmc olmalar salanabilir.

Bu kurumlarda binann fizik durumu, kapasitesi, personel says, evre artlar, velilerin istekleri ve ocuk says gz nnde bulundurularak;

a) Anaokullar ve uygulama snflarnda tam gn eitim ile ikili eitimden biri veya her iki eitim ekline bir gnlk eitim sreci iinde yer verilebilir.

b) (Deiik bent: 27/10/2007- 26683 S.R.G Yn/1.md.) Ana snflarnda ikili eitim yaplmas esastr. Ancak, normal retim yaplan ve ikinci grup oluturacak sayda ocuk bulunmayan okullarda okulun retim ekline uygun olarak da eitim yaplabilir.

c) Okul ncesi eitim kurumlarnda retmenlerin alma saatleri, Mill Eitim Bakanl retmen ve Yneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine likin Karar ile Okul ncesi Eitim Programna uygun olarak; tam gn eitimde bir gnde en ok 9, haftada 42 alma saati sresini, ikili ve yarm gn eitimde ise bir gnde 6, haftada 30 alma saati sresini gemeyecek ekilde okul ynetimince dzenlenir.

d) Okul ncesi eitimi yaygnlatrmak ve gelitirmek, alan anne-babann taleplerini karlamak iin bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sayda her ya grubundan bavurunun olmas hlinde; okul mdrlnce Okul ncesi Eitim Program dorultusunda, ocuklar iin nem ve ncelik arz eden konular kapsayan ve valiliklerce onaylanacak program erevesinde iki ay gememek zere yaz aylarnda da eitim yaplabilir. Yaz aylarnda yaplan eitimde, okul ncesi eitimden yararlanamayan 60-72 aylk ocuklara ncelik tannr. Yaz eitimine katlm olmalar bu ocuklara yeni eitim yl iin kaytta ncelik hakk salamaz. Yaz eitimi dneminde yaplan eitim almalarnn sonular, deerlendirilerek rapor hlinde valiliklerce Bakanla bildirilir.
İstatistiklerle Haritaları Boyayın
Paint Maps Online with Statistics - paintmaps.com


Web Butonu Hazırlayın
Make free web buttons online

Takvim, Broşür Tasarlayın
Online Graphic Design Maker

Ana Sayfa |   Eitimci Kesi   |   Ebeveyn Kesi   |   Anaokullar   |   ocuk Kesi   |   Site Haritas  |  letiim

Copyright (c) 2008 Okuloncesirehberi.com Telif haklari okuloncesirehberi.com'a aittir.
Yasal Uyar : Sitede bulunan her trl ierik kaynak gsterilerek dahi baka bir web sitesinde tekrar yaynlanamaz!